Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації

Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації

Міністерство освіти і науки затвердило Типові програми підвищення кваліфікації для керівників і педпрацівників центрів профрозвитку педагогів, а також для керівників, вихователів і асистентів вихователів дитячих садочків. Про це йдеться в наказі №457 від 23 квітня, опублікованому на сайті МОН.

Зокрема, затвердили:

 • Типову програму підвищення кваліфікації керівників і педагогічних працівників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників;
 • Типову програму підвищення кваліфікації керівників закладів дошкільної освіти щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами;
 • Типову програму підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами;
 • Типову програму підвищення кваліфікації асистентів вихователів закладів дошкільної освіти щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами.
Вебінари: підвищення кваліфікації для педагогів дошкілля. Щоб замовити відео, додаткові матеріали та отримати сертифікат, натисність на банер і зареєструйтесь на сайті

Програма підвищення кваліфікації керівників закладів дошкільної освіти охоплює:

1. Загальні компетентності: 

 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
 • здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • здатність до цінування й поваги багатоманітності та мультикультурності у суспільстві;
 • здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 
 • здатність вчитися і оволодівати новими знаннями з метою реагування на виклики в професії;
 • здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані рішення.

2. Фахові компетентності: 

 • здатність керуватися в управлінській діяльності Конституцією України, законами України і нормативно-правовими актами в галузі освіти з метою надання підтримки в освітньому процесі здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами;
 • здатність проектувати, розробляти документи у контексті організації інклюзивного навчання;
 • здатність приймати і ухвалювати рішення, що ґрунтуються на оцінці існуючих альтернатив і ризиків, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами;  
 • здатність здійснювати контроль і рефлексію управлінської діяльності з метою забезпечення ефективної підтримки здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами; 
 • здатність визначати і враховувати запити і очікування всіх учасників освітнього процесу з метою створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища; 
 • здатність до створення організаційно-педагогічних умов для безперервного професійного розвитку педагогічних працівників;
 • здатність до усвідомленої, конструктивної та екологічної взаємодії з учасниками освітнього процесу щодо розбудови інклюзивного освітнього середовища.
Вебінари: підвищення кваліфікації для педагогів дошкілля. Щоб замовити відео, додаткові матеріали та отримати сертифікат, натисність на банер і зареєструйтесь на сайті

Типовою програмою підвищення кваліфікації вихователів ЗДО щодо надання підтримки в освітньому процесі дітям з особливими освітніми потребами передбачено такий перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться:

1. Загальні компетентності:

 •  здатність до критичного мислення;
 •  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 •  здатність вчитися і оволодівати знаннями з метою реагування на виклики в професії;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані рішення;
 • здатність аналізувати та запобігати проблемам;
 • здатність до міжособистісної взаємодії;
 • здатність до цінування та поваги багатоманітності;
 • здатність діяти відповідально та свідомо.

 2. Фахові компетентності:

 • здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з метою забезпечення права на освіту здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами;
 • здатність обирати та застосовувати ефективні форми, методи, засоби, способи для надання підтримки в освітньому процесі здобувачам дошкільної освіта з особливими освітніми потребами;
 • здатність створювати безпечне, інклюзивне освітнє середовище для усіх здобувачів дошкільної освіти та їхніх батьків;
 • здатність до надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами та їхнім батькам в умовах переходу до закладу дошкільної освіти;
 • здатність до організації взаємодії з різними суб’єктами з метою ефективної організації освітнього процесу та забезпечення права на освіту здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами.
Вебінари: підвищення кваліфікації для педагогів дошкілля. Щоб замовити відео, додаткові матеріали та отримати сертифікат, натисність на банер і зареєструйтесь на сайті

За програмою підвищення кваліфікації асистентів вихователів ЗДО треба опанувати:

1. Загальні компетентності:

 • здатність до критичного мислення;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність вчитися і оволодівати знаннями з метою реагування на виклики професії;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані рішення;
 • здатність аналізувати та запобігати проблемам;
 • здатність до міжособистісної взаємодії;
 • здатність до цінування та поваги багатоманітності;
 • здатність діяти відповідально та свідомо. 

2. Фахові компетентності: 

 • здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, з метою забезпечення права на освіту здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами;
 • здатність брати участь в створенні безпечного, інклюзивного освітнього середовище;
 • здатність до спостереження та виявлення труднощів у здобувачів з особливими освітніми потребами в освітньому процесі;
 • здатність використовувати форми, методи, засоби, способи тощо для надання підтримки в освітньому процесі здобувачам дошкільної освіти;
 • здатність до надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами з метою залучення їх до участі та діяльності;
 • здатність до організації взаємодії з різними суб’єктами, які здійснюють заходи з метою надання підтримки в освітньому процесі здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами.
Щоб узяти участь у вебінарі або замовити відео + додаткові матеріали + сертифікат, натисність на банер та зареєструйтесь на сайті

Кожний учасник вебінарів, курсів, практикумів, тренінгів тощо, проведених ІВА «Освіта України» на підставі КВЕД 85.59 Освіта (діяльність з додаткової підготовки з певної дисципліни; діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації), отримує сертифікат відповідно до вимог пункту 13 «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.

Підвищити кваліфікацію та отримати сертифікат: 

 

Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації Дошкілля: які компетентності вдосконалювати? МОН затвердило Типові програми підвищення кваліфікації
Опубліковано 2021-08-12 10:52:00

Останні новини

Емпатія сприяє розвитку креативності у дітей

Емпатія сприяє розвитку креативності у дітей

Читати

Казка за казкою, або Вчимо дошкільнят виявляти творчі здібності у театралізованій діяльності

Казка за казкою, або Вчимо дошкільнят виявляти творчі здібності у театралізованій діяльності

Читати

Уряд дозволив використовувати залишки субвенції для оновлення харчоблоків закладів освіти

Уряд дозволив використовувати залишки субвенції для оновлення харчоблоків закладів освіти

Читати

Кошик
 • Цифровий
 • Паперовий
грн.
Ваш кошик порожній