Договір публічної оферти

Договір публічної оферти щодо купівлі-продажу на відстані
за допомогою засобів дистанційного зв'язку
через веб-сайт «Інформаційно-видавнича агенція «Освіта України»
(https://www.ra-ou.com.ua/)

1. Загальні положення
1.1. Цей Договір публічної оферти є публічним договором, тобто відповідно до норм ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України:
1.1.1. його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець, філія, представництво або інший відокремлений підрозділ юридичної особи);
1.1.2. він містить всі істотні умови організації купівлі-продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку, тобто через веб-сайт.
1.2. Цей Договір є цивільно-правовою угодою між Інформаційно-видавничою агенцією (ІВА) «Освіта України», яка належить і яку представляє ФОП Бойко Валентина Михайлівна (м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 1-м; ЄДРПО/ІК 2366109426) (далі за текстом – «Продавець») і будь-яким користувачем веб-сайту «ІВА «Освіта України» (юридична особа, фізична особа-підприємець, повнолітня та дієздатна фізична особа, філія, представництво або інший відокремлений підрозділ юридичної особи), який далі за текстом іменується «Покупець».
1.3. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов цього Договору, тобто публічної оферти Продавця є факт оформлення Покупцем замовлення у відповідності до п.4 цього Договору та оплати ним замовлення в розмірі 100 %.
1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами. При повній згоді з даним Договором Покупець приймає усі встановлені ним умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару, тим самим даючи акцепт оферті Продавця.
1.5. Умови даного Договору регулюють взаємини Продавця і Покупця та базуються на нормах Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України від 12.05.1991 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів», Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 103, Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104.

2. Визначення термінів, що вживаються у Договорі
2.1. «Веб-сайт Продавця» – програмно-функціональний комплекс, розміщений на веб-сайті «ІВА «Освіта України» (https://www.ra-ou.com.ua), який використовується Продавцем для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку, тобто шляхом ознайомлення Покупця з запропонованими Продавцем товарами через вивчення розміщеної на указаному веб-сайті візуальної та текстової інформації, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром. Такий комплекс дає змогу Покупцю ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки, гарантійними зобов’язаннями тощо, зробити відповідне замовлення та сплатити за Товар.
2.2. «Товар» – об’єкт цивільно-правової угоди про купівлю-продаж між Продавцем та Покупцем з числа речей/інформаційних продуктів, представлених на веб-сайті Продавця для продажу Покупцю, для яких вказано ціна та зазначено можливість придбання. Такий об’єкт набуває статусу Товару з моменту вибору Покупцем на веб-сайті Продавця та поміщення у віртуальний кошик на такому сайті для придбання.
2.3. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано стосується певної особи, зокрема Покупця (якщо це фізична особа або фізична особа-підприємець) або його посадової (службової) особи, працівника чи робітника, уповноваженої особи чи законного представника (якщо Покупцем є юридична особа або її філія, представництво чи інший відокремлений підрозділ).
2.4. «Віртуальний кошик» – частина веб-сайту Продавця, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі обраних Покупцем для придбання Товарів із зазначенням загальної вартості на них.

3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж через веб-сайт Продавця, в тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем товарів на веб-сайті Продавця;
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на Товар через веб-сайт Продавця або шляхом дистанційного контакту з Продавцем за допомогою телефонних засобів зв’язку, засобами електронної пошти чи іншими способами, які встановив Продавець;
в) оплата Покупцем оформленого замовлення на Товар;
г) виконання і передача Продавцем Покупцеві замовленого Товару у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн через веб-сайт Продавця або шляхом дистанційного контакту з Продавцем за допомогою телефонних засобів зв’язку, засобами електронної пошти чи іншими способами, які Продавець встановив та зазначив на своєму веб-сайті.
4.2. Фотографії Товару на веб-сайті Продавця є ілюстраціями щодо нього, фактичний зовнішній вигляд Товару може незначною мірою відрізнятися від них. Описи і характеристики щодо товару на веб-сайті Продавця не є вичерпними. З метою уточнення інформації щодо Товару Покупець може в будь-який час звернутися до Продавця за допомогою телефонних засобів зв’язку, засобами електронної пошти чи іншими способами, які Продавець встановив та зазначив на своєму веб-сайті.

5. Вартість і порядок оплати Товару
5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на його розсуд і публікується на відповідних сторінках веб-сайту Продавця.
5.2. Ціна Товару встановлюється в національній валюті України – гривні.
5.3. Ціна Договору між Продавцем і конкретним Покупцем дорівнює ціні замовлення, яка залежить від ціни, кількості або номенклатури Товару, який обраний Покупцем.
5.4. Ціни на Товари і супутні послуги можуть змінюватися Продавцем залежно від кон'юнктури ринку або внаслідок змін в чинному законодавстві, які впливають на ціни на Товари та/або супутні послуги.
5.5. Продавець не вправі змінити ціну на Товар та/або супутні послуги для конкретного Покупця, якщо той вже прийняв умови цього Договору та здійснив у встановленому цим Договором порядку оформлення замовлення і 100-відсоткову оплату за відповідний Товар (послугу).
5.6. Покупець оплачує замовлення в розмірі 100 % передплати за допомогою переказу відповідної суми грошей на рахунок Продавця через платіжну систему «LiqPay».

6. Доставка замовленого та оплаченого Товару
6.1. Відвантаження (надіслання) Продавцем Товару Покупцю відбувається після надходження від Покупця 100-відсоткової оплати за Товар, щодо якого Покупцем було оформлено замовлення.
6.2. Якщо Товар поставляється Продавцем в електронній формі, то його доставка відбувається загальноприйнятими засобами доставки товарів такого роду. Конкретний вид доставки придбаного Покупцем Товару (засобами електронної пошти, шляхом скачування з веб-сайту Продавця, через хмарний сервіс тощо) зазначається Продавцем на відповідній сторінці його веб-сайту, яка містить опис Товару.
6.3. Якщо Товар поставляється Продавцем у матеріальній формі, то Покупець отримує Товар за допомогою доставки або одержує його особисто від Продавця. Доставка і повернення такого Товару виконується силами Продавця та/або поштової чи транспортної компанії (перевізника). У разі замовлення оптових партій Товару, що поставляється в матеріальній формі, терміни і способи доставки узгоджуються Сторонами окремо в кожному конкретному випадку. При цьому Продавець не несе відповідальності за термін (строк) доставки Товару, якщо він залежить від дій третьої особи (поштової або транспортної компанії.

7. Права та обов'язки Сторін
7.1. Покупець зобов'язаний:
а) до моменту укладення договору з Продавцем ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на веб-сайті Продавця, зокрема – щодо ціни та порядку (умов) доставки (надіслання) Товару, з умовами цього Договору;
б) самостійно оформити замовлення на веб-сайті Продавця або шляхом дистанційного контакту з Продавцем за допомогою телефонних засобів зв’язку, засобами електронної пошти чи іншими способами, які Продавець встановив та зазначив на своєму веб-сайті;
в) повідомити Продавцю всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки (надіслання) Покупцю оплаченого ним Товару;
г) своєчасно оплатити та отримати замовлений Товар на умовах цього Договору;
ґ) у разі отримання Товару відповідно до умов п. 6.4 цього Договору впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом належного огляду. У випадку виявлення пошкоджень та/або неповної комплектації зафіксувати їх в акті довільної форми, який разом із Покупцем повинен підписати працівник (представник) відповідної поштової або транспортної компанії (перевізника). Один примірник такого акту Покупець зобов’язаний надіслати Продавцю рекомендованим поштовим відправленням.
7.2. Покупець має право вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору.
7.3. Продавець зобов'язаний:
а) дотримувати умов цього Договору;
б) передати (надіслати, надати можливість для отримання чи скачування тощо – залежно від виду та форми Товару) Покупцю Товар відповідно з обраним зразком, розміщеним на веб-сайті Продавця, оформленим Покупцем замовленням та умовами цього Договору.
7.4. Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії чи бездіяльність третіх осіб.
7.5. Продавець має право:
а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;
б) відмовити Покупцеві в укладенні договору з підстав, передбачених чинним законодавством, або в разі, коли виконання Продавцем буде неможливим через об’єктивні чи форс-мажорні обставини.
7.6. Веб-сайт Продавця та/або супутні сервіси можуть бути тимчасово/частково або повністю недоступні у зв'язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин. Продавець має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупцям або без такого повідомлення.
7.7. Виконавець у рамках виконання умов договірних відносин зобов’язується з дотриманням строків та вимог, визначених податковим законодавством, в електронному вигляді за допомогою модуля електронного документообігу в програмному забезпеченні "M.E.DOC IS", а у разі його відсутності – за допомогою засобів електронної пошти (на електронну адресу Передплатника), надсилати Передплатнику оформлені та зареєстровані відповідно до норм встановлених чинним законодавством України податкові накладні, та/або розрахунки коригування до податкових накладних у разі потреби таких документів.

8. Відповідальність Сторін
8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
8.2. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й не могли запобігти настанню яких розумними засобами.
8.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.
8.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше шести місяців, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону.
8.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей шляхом переговорів. У разі якщо Сторони не дійшли згоди, спір буде переданий на розгляд в судовий орган відповідно до чинного законодавства України за встановленою підвідомчістю і підсудністю.

9. Інші умови
9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його зміненої (оновленої) редакції на своєму веб-сайті.
9.2. Продавець не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення на Товар.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної ним при оформленні замовлення на Товар інформації.
9.4. Оплата Покупцем оформленого на веб-сайті Продавця замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору, а дата такої оплати є датою укладення Договору купівлі-продажу між Продавцем і Покупцем.
9.5. Використання ресурсу веб-сайту Продавця для перегляду товарів, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
9.6. Інформація, що надається Покупцем Продавцю є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування свого веб-сайту (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання інформаційних та інших повідомлень тощо).
9.7. Правила щодо персональних даних:
9.7.1. укладаючи Договір, Покупець – фізична особа (фізична особа-підприємець) підтверджує, що дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку, який відповідно до чинного законодавства України необхідний для забезпечення виконання Договору;
9.7.2. укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без окремого персонального додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних», та про цілі збору відповідних даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий;
9.7.3. цілями збору та обробки персональних даних Покупця є належне виконання умов цього Договору та забезпечення функціонування веб-сайту Продавця, зокрема, але не виключно: обробка замовлень Покупця на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (зокрема електронною поштою, мобільним зв’язком) пропозицій Продавця, інформацій про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Продавця;
9.7.4. покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового окремого персонального повідомлення Покупця про це), здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності);
9.7.5. Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист персональних даних Покупця від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
9.8. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами усіх його умов.
9.9. Відсутність підписаного Сторонами (їх уповноваженими представниками) примірника Договору на паперовому носії у випадку проведення по ньому фактичної оплати Покупцем не є підставою вважати даний Договір не укладеним.
9.10. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту цього Договору не спричиняє недійсність інших пунктів.
9.11. Сторони мають право розірвати цей Договір у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.
9.12. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Опубліковано 2019-10-18 20:21:00

Останні новини

Емпатія сприяє розвитку креативності у дітей

Емпатія сприяє розвитку креативності у дітей

Читати

Казка за казкою, або Вчимо дошкільнят виявляти творчі здібності у театралізованій діяльності

Казка за казкою, або Вчимо дошкільнят виявляти творчі здібності у театралізованій діяльності

Читати

Уряд дозволив використовувати залишки субвенції для оновлення харчоблоків закладів освіти

Уряд дозволив використовувати залишки субвенції для оновлення харчоблоків закладів освіти

Читати

Кошик
  • Цифровий
  • Паперовий
грн.
Ваш кошик порожній